MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄJÄ -KRITEERIT

Pörssigaalassa Monimuotoisuuden edistäjä -palkinto annetaan markkina-arvoltaan suurelle (Large Cap) pörssiyhtiölle, joka on esimerkillisellä tavalla huomioinut diversiteetin toiminnassaan.

Markkina-arvoltaan suuriin pörssiyhtiöihin ollaan yhteydessä ja tarjotaan mahdollisuutta arviointiprosessiin. Arvioinnit tehdään haastatteluina, jonka pohjalta valikoituu tuomaristolle finalistijoukko, josta tuomaristo valitsee voittajan.

 

Monimuotoisuuden arvioinnissa käytetyt aihealueet:

  • minkälaisia tavoitteita on asetettu, kuinka tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan
  • organisoituminen, johdon osallistuminen, strateginen merkitys
  • henkilöstölle suunnatut koulutusohjelmat
  • henkilöstölle suunnatut kyselyt ja niistä johtuvat toimenpiteet
  • muut yrityksen diversiteettiin ja inkluusioon liittyvät ohjelmat
  • mahdolliset yhteiskunnalliset ohjelmat
  • kuinka huomioidaan rekrytoinnissa ja urakehityksessä
  • kuinka näkyy viestinnässä
  • toimintaohjeet, kulttuurin kehittämistoimet

 

*Large Cap -yhtiöt ovat pörssiyhtiöitä, joiden markkina-arvo on pitkäaikaisesti pörssin kriteerien mukaisesti ylittänyt miljardi euroa.