Torstai 01.01.1970 Klo 15.18-15.18

Hallituksen puheenjohtaja

Paras hallituksen puheenjohtaja on puheenjohtajana pörssiyhtiössä, jonka arvo on kehittynyt suotuisasti ja hänellä voidaan nähdä olleen vaikutusta tähän.
Torstai 01.01.1970 Klo 15.18-15.18

Sijoittaja-viestintä

Sijoittajaviestinnän palkinnossa arvioidaan erityisesti yhtiöiden sijoittajasivuja. Sijoittajasivuilla tärkeää on käytettävyys ja pääasioiden selkeä esille nostaminen.
Torstai 01.01.1970 Klo 15.18-15.18

Omistaja-arvon kasvattaja

Omistaja-arvon kasvattajana palkitaan kotimainen pörssiyhtiö, joka on pitkäaikaisesti kasvattanut merkittävästi omistaja-arvoaan.
Torstai 01.01.1970 Klo 15.18-15.18

Listautuja

Vuoden listautujana palkitaan pörssilistalle tai First North -markkinalle vuonna 2021 hakeutunut, menestynyt yhtiö.
Torstai 01.01.1970 Klo 15.18-15.18

Kiertotalouden edelläkävijä

Kiertotalouden edelläkävijänä palkitaan pörssiyhtiö, joka noudattaa ympäristön ja ilmaston huomioivaa, kiertotalouteen pohjautuvaa ansaintalogiikkaa.
Torstai 01.01.1970 Klo 15.18-15.18

Monimuotoisuuden edistäjä

Monimuotoisuuden edistäjä -palkinto annetaan pörssiyhtiölle, joka on esimerkillisellä tavalla huomioinut diversiteetin toiminnassaan.
Torstai 01.01.1970 Klo 15.18-15.18

Muutoksentekijä

Vuoden muutoksentekijä on yhtiö, joka on edeltävänä vuonna kehittänyt innovatiivisuutta alallaan sekä kasvattanut sen roolin yhtiössä merkittäväksi.
Keskiviikko 02.02.2022 Klo 00.00-00.00

Sijoittaja-vaikuttaja

Vuoden sijoittajavaikuttajana palkitaan sosiaalisen median aktiivinen sijoituskeskustelija. Palkittava valitaan yleisöäänestyksellä.
Keskiviikko 02.02.2022 Klo 00.00-00.00

Nuori sijoittaja

Nuori sijoittaja -palkinnon saa aktiivinen nuori, joka on itse innostunut arvopaperisäästämisestä ja jakaa aktiivisesti tietoa innostaen esimerkillään myös muita.